Αναβολή εργαστηρίου Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα με την κα Τσιλιγιάννη

Δημοσιεύτηκε:
logo_accfin_main

Το εργαστήριο Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα με την κα Τσιλιγιάννη δε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα οριστεί στην επόμενη διάλεξη.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία