ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΈΤΟΣ 2021-2022

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους να προσέλθουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στο διάστημα από Δευτέρα 27/9/2021 έως Τετάρτη 6/10/2021 κάθε μέρα 10.00 π.μ. με 14.00 μ.μ., έχοντας μαζί τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.    Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.

{Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν  αυτοπροσώπως, μόνο σε αυτό το έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.}

2.    Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) έντυπο a7a-oloklirosi_eggrafis (2)

3.    Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων a4-enimerosi-gdpr

4.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις). Η φωτοτυπία δε χρειάζεται επικύρωση.

5.    Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη.

Εάν οι φοιτητές δε συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή ή του νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος,  ο φοιτητής μπορεί να στείλει τα παραπάνω δικαιολογητικά  με το Ταχυδρομείο ή με Courier στη Γραμματεία στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Tμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας

48100 Πρέβεζα

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία: