Απόφαση Συγκλήτου-Λειτουργία και ολοκλήρωση Π.Σ. τμήματος "Διοίκηση Επιχειρήσεων"

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας

Δείτε εδώ την Απόφαση της Συγκλήτου η οποία αφορά τους φοιτητές του τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

9 Μάι 2021
Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία