Ορκωμοσία αποφοίτων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 28 Ιανουαρίου 2022

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Εκδηλώσεις
Ορκωμοσία αποφοίτων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 28 Ιανουαρίου 2022

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία