ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε:
Κατηγορία: Γραμματείας
logo_accfin_main

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) στον άξονα της Κοινωνικής Καινοτομίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “TESI: Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Κοινωνική Καινοτομία, που υλοποιείται από την DAISSy-ΕΑΠ ως εταίρο στην Ελλάδα.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο TESI υλοποιείται από μια κοινοπραξία έξι (6) Πανεπιστημίων και ενός Ερευνητικού Κέντρου σε πέντε (5) χώρες  της περιοχής της Αδριατικής –Ιονίου (Αλβανία, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία και Ελλάδα), με στόχο το σχεδιασμό ενός Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) στον τομέα της Κοινωνικής Καινοτομίας.

Πληροφορίες ανακοίνωσης:

Σχετικός σύνδεσμος:

Σημαντική ημερομηνία:

Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν συνημμένα αρχεία