Αικατερίνη Γαλανού

Επίκουρη Καθηγήτρια

Αικατερίνη Γαλανού
Τηλέφωνο:

+30 26820 50566

Προσωπική Ιστοσελίδα:
Φ.Ε.Κ. Διορισμού:

ΦΕΚ 222/Γ/10.3.2016

Αντικείμενο:
  • Οργανωσιακή, Διοικητική και Στρατηγική Συμπεριφορά Επιχειρήσεων
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων
  • Οργανωσιακή αλλαγή και Σχεδιασμός
  • Ανάπτυξη και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  • Ηγεσία
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες:

Δευτέρα  11.00-13.00 ή μετά από επικοινωνία μέσω e-mail