Πρόσβαση στο eclass

Λόγω μετάβασης στη νέα ιστοσελίδα του τμήματος, έχει καταργηθεί πλέον από την παλαιά ιστοσελίδα η πρόσβαση στο eclass. Μπορείτε όμως να έχετε πρόσβαση στο eclass

Περισσότερα »

Αίτηση για συμμετοχή σε ορκωμοσία των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που περάτωσαν τις σπουδές τους να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά την αίτηση για συμμετοχή στην επόμενη ορκωμοσία η οποία θα

Περισσότερα »