Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων (Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων (Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών) Η εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων στο δωμάτιο του μαθήματος

Περισσότερα »

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ο σύνδεσμος για την εξέταση του μαθήματος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ είναι: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6cabc5ce22ca41c19cbc6165d8555e5b%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b7e3c75-9906-400c-a894-c9fffc2259eb&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Περισσότερα »

Αλλαγή κωδικού μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ στο MS-Teams

λινκ: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa8647eca569847cbac06e84bf373ca55%40thread.tacv2/conversations?groupId=6fb19f09-1e37-408e-b9e3-1386699f57f6&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be) Κωδικός σύνδεσης: c4nv97u   Ο διδάσκων Περικλής Τάγκας

Περισσότερα »

Ανακοίνωση για το μάθημα Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ (απόκτηση Πανεπιστημιακού Τίτλου)

Η εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ (απόκτηση Πανεπιστημιακού Τίτλου) θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων στην

Περισσότερα »

Αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (για λήψη πανεπ.πτυχίου)

Η εξέταση του μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 στις 14:00-16:00.   Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτέμβριος 2021 ΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

Περισσότερα »