Συγκεντρωτικό Πρόγραμμα Σίτισης Τεσσάρων (4) Εβδομάδων

Το Φοιτητικό Εστιατόριο βρίσκεται στην οδ. Αγ. Γεωργίου 1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται κάθε χρόνο μόνο ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που καθορίζονται από σχετική

Περισσότερα »