Συγκεντρωτικό Πρόγραμμα Σίτισης Τεσσάρων (4) Εβδομάδων

Το Φοιτητικό Εστιατόριο βρίσκεται στην οδ. Αγ. Γεωργίου 1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται κάθε χρόνο μόνο ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που καθορίζονται από σχετική

Περισσότερα »

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

Σύμφωνα με την από 23/9/2021 Κ.Υ.Α. (βλ. συνημμένα) οι συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που διενεργούνται με φυσική παρουσία εντός των ΑΕΙ οφείλουν να πληρούν μία από

Περισσότερα »

Eπαναληπτική εξέταση του μαθήματος “Δίκαιο Επιχειρήσεων”

Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος “Δίκαιο Επιχειρήσεων” για τους φοιτητές που αντιμετώπισαν τεχνικό πρόβλημα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16.00-18.00.

Περισσότερα »