Ανακοίνωση για την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Οι διαλέξεις του μαθήματος Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας θα ξεκινήσουν από την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 στις 15:00-17:00. Tη Δευτέρα το μάθημα θα πραγματοποιείται στις 15:00-17:00.

Περισσότερα »