Ανακοίνωση για το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Η εξεταστέα ύλη για το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες: Έννοια και περιεχόμενο χρηματοοικονομικής λογιστικής, λογιστικές αρχές, βιβλία, λογιστική εξίσωση, Οικονομικές

Περισσότερα »

Ονόματα Συμμετεχόντων φοιτητών στις προφορικές εξετάσεις του μαθήματος “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ” την 6η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Ονόματα Συμμετεχόντων φοιτητών στις προφορικές εξετάσεις του μαθήματος “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ” την 6η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, Τμήματα Πρώην ΤΕΙ: ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023  

Περισσότερα »

Εκλογικός Κατάλογος μελών Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ανακοινώνεται ο εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΕΔΙΠ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 12_05_2023 Μοναδικό μέλος Ε.ΤΕ.Π του

Περισσότερα »