Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Η εξεταστική του μαθήματος ‘Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων’ θα πραγματοποιηθεί βάσει του προγράμματος, 03/09/2021 12:00 – 14:00, μέσω της πλατφόρμας MS – Teams. Η ομάδα είναι

Περισσότερα »