Ορκωμοσία τελειόφοιτων τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής λόγω της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική

Περισσότερα »

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος

Περισσότερα »

Αναβολή εργαστηριακού μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στις 22-04-21

Το εργαστήριο Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα  με τον  κ.  Φασούλα  δε θα πραγματοποιηθεί την ΠΈΜΠΤΗ 22 Απριλίου 2021. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα οριστεί στο  επόμενο εργαστήριο.

Περισσότερα »