Εξέταση μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (πανεπιστημιακό ΠΠΣ)

Η εξέταση του μαθήματος «Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος» του Πανεπιστημιακού ΠΣ του ΤΜ. ΛΟΓ-ΧΡΗΜ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δ’ ΕΞΑΜ., θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα

Περισσότερα »