Αίθουσα εξέτασης για το μάθημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο (πρόγραμμα ΤΕΙ)

Αίθουσα εξέτασης για το μάθημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο (πρόγραμμα ΤΕΙ): κωδικός:  nruzpnf κανάλι: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae8c05f28444242baadfe35a76f6e6b37%40thread.tacv2/%25CE%2595%25CE%25BE%25CE%25AD%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CE%25A3%25CE%25B5%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25B2%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585%25202021?groupId=17a36c0d-9bc7-4850-a866-a951c8d5e4a9&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be Παρακαλείστε να συνδεθείτε εγκαίρως, να έχετε μαζί σας στοιχείο ταυτοποίησης (πάσο, ταυτότητα

Περισσότερα »

Επαναληπτική εξέταση του μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ (λήψη πανεπιστημιακού πτυχίου)

Η εξέταση του μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ με τον κ.Κ.Κυρίτση θα επαναληφθεί την Τρίτη 14/9/2021 στις 12-30 το μεσημέρι.   Ο Διδάσκων Κ.Κυρίτσης

Περισσότερα »

Εισαγωγή στην Πληροφορική (Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Εισαγωγή στην Πληροφορική (Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών) Η εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων στο δωμάτιο του μαθήματος

Περισσότερα »

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων (Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων (Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών) Η εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων στο δωμάτιο του μαθήματος

Περισσότερα »

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ο σύνδεσμος για την εξέταση του μαθήματος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ είναι: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6cabc5ce22ca41c19cbc6165d8555e5b%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b7e3c75-9906-400c-a894-c9fffc2259eb&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Περισσότερα »

Αλλαγή κωδικού μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ στο MS-Teams

λινκ: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa8647eca569847cbac06e84bf373ca55%40thread.tacv2/conversations?groupId=6fb19f09-1e37-408e-b9e3-1386699f57f6&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be) Κωδικός σύνδεσης: c4nv97u   Ο διδάσκων Περικλής Τάγκας

Περισσότερα »