Ανακοίνωση για το μάθημα Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ (απόκτηση Πανεπιστημιακού Τίτλου)

Η εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ (απόκτηση Πανεπιστημιακού Τίτλου) θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων στην

Περισσότερα »

Αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (για λήψη πανεπ.πτυχίου)

Η εξέταση του μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 στις 14:00-16:00.   Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτέμβριος 2021 ΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

Περισσότερα »

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Η εξεταστική του μαθήματος ‘Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων’ θα πραγματοποιηθεί βάσει του προγράμματος, 03/09/2021 12:00 – 14:00, μέσω της πλατφόρμας MS – Teams. Η ομάδα είναι

Περισσότερα »